Stravovacie systémy

Dodávka stravovacích systémov:


Bonitas n.o. Tekovská Breznica, jedáleň pre seniorov
Detské jasle Robotnícka Bratislava, školská jedáleň
Domov seniorov ARCHA - CITY GASTRO s.r.o., závodná a jedáleň pre seniorov
Ekonomická univerzita Bratislava - CITY GASTRO s.r.o., závodná a VŠ jedáleň
Eurest s.r.o. - PREFA Sučany, závodná jedáleň
Gastro - služby s.r.o. Považská Bystrica, závodná jedáleň a rozvov stravy
Gymnázium Okružná Zvolen, školská jedáleň
Hotel Danube a.s., závodná jedáleň
Materská škola Bradáčova Bratislava, školská jedáleň
Materská škola Iljušinova Bratislava, školská jedáleň
Materská škola Lachova Bratislava, školská jedáleň
Materská škola Rontgenova Bratislava, školská jedáleň
Materská škola Zákamenné - Oravice, školská jedáleň
Pedagogická a sociálna akadémia Čadca, školská jedáleň
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom, školská jedáleň
Stredná odborná škola vinársko ovocinárska Modra, školská jedáleň
Špeciálna základná škola Hutníkov Žiar nad Hronom, školská jedáleň
Súkromná odborná škola spotrebných družstiev Jednota Šamorín, školská jedáleň
Technopol a.s., závodná jedáleň
Zariadenie pre seniorov Prievidza, jedáleň pre seniorov
Základná škola Bieloruská Bratislava, školská jedáleň
Základná škola Braneckého Trenčianska Teplá, školská jedáleň
Základná škola Budatínska Bratislava, školská jedáleň
Základná škola Bzince pod Javorinou, školská jedáleň
Základná škola Cáldrová Bratislava, školská jedáleň
Základná škola Čachtická Bratislava, školská jedáleň
Základná škola Černyševského Bratislava, školská jedáleň
Základná škola Detvianska Bratislava, školská jedáleň
Základná škola Hliník nad Hronom, školská jedáleň
Základná škola Holíčska Bratislava, školská jedáleň
Základná škola Hubeného Bratislava, školská jedáleň
Základná škola Jeséniova Bratislava, školská jedáleň
Základná škola Kalinčiakova Bratislava, školská jedáleň
Základná škola kniežaťa Pribinu Nitra, školská jedáleň
Základná škola Malokarpatské námestie Bratislava, školská jedáleň
Základná škola Mládežnícka Krásno nad Kysucou, školská jedáleň
Základná škola Mudroňova Bratislava, školská jedáleň
Základná škola Nobelovo námestie Bratislava, školská jedáleň
Základná škola Ostredková Bratislava, školská jedáleň
Základná škola Pankúchova Bratislava, školská jedáleň
Základná škola Partizánska Bánovce nad Bebravou, školská jedáleň
Základná škola Riazanská Bratislava, školská jedáleň
Základná škola Sibírska Bratislava, školská jedáleň
Základná škola Markušovce, školská jedáleň
Základná škola Tbiliská Bratislava, školská jedáleň
Základná škola Teplická Bratislava, školská jedáleň
Základná škola Vančurova Trnava, školská jedáleň
Základná škola Za kasárňou Bratislava, školská jedáleň
Základná škola Zákamenné, školská jedáleň
Základná škola Zubák, školská jedáleň